CKP2016

Przejdź do treści

Menu główne:


Do odbioru dokumenty po kursie obsługi wózka jezdniowego
Pokój nr 2
w godz. 9-13


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych uczniów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe.
Prace konkursowe należy oddać do 12.10.2018r. do Sekretariatu CKP-u lub do Opiekuna klasy.

Zakres konkursu:
1. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3. (UWAGA – prace na innych formatach nie będą oceniane).
2. Temat pracy związany z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.
3. Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona pseudonimem oraz powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autora oraz klasę (najlepiej na osobnej kartce załączonej do pracy)
4. Ważne: Uczestnik konkursu może złożyć dwie prace konkursowe.
5. Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa”, z którym należy się zapoznać, oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku- RODO (NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO PRACY KONKURSOWEJ) są dostępne w SEKRETARIACIE CKP-U.


Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych już odnowione.

Przed głównym wejściem do CKP parę lat temu nasi uczniowie zaprojektowali i pomalowali miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Niestety wszystko ma swoją wytrzymałość – farby również – dlatego to specjalne miejsce postoju należało odświeżyć. Teraz widoczne jest już z daleka


ZAKRĘCONA POMOC DLA PATRYCJI”

Zakrętki sprzedane...dzięki Wam wszystkim udało się uzbierać ponad 4 tony. Dziękujemy.
KOŁO FORTUNY

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zwrócił się do nas z prośbą o naprawienie koła fortuny, które corocznie wykorzystywane jest na targach turystycznych. Koło naprawione...można grać...ciekawe tylko co można wygrać??????? 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego